Timebestilling

Sjøfartsgata 5 B
7714 Steinkjer
Tlf: 96 22 91 72

E-mail: firmapost@mettehenning.no

Timepriser:

Pga moms og økte utgiftsposter  fra 1.1.2024 øker prisene.

Første behandling: kr 750,-
Videre behandling: kr 625,- pr behandling.

kr 30,- pr nål/magnet/frø ved påsetting utenom time.