Personvernerklæring

Når, hvordan og hvorfor lagrer METTE HENNING NATURMEDISIN informasjon om deg som person og ditt personvern

1. INTRODUKSJON

Disse personvernvilkårene gir deg opplysninger om hvordan vi samler inn og behandler dine personlige data gjennom din bruk av nettstedet vårt mettehenning.no, inkludert all informasjon du gir oss når du kjøper et produkt eller en tjeneste.

METTE HENNING NATURMEDISIN er dataansvarlig og vi er ansvarlige for dine personlige data (referert til som “vi”, “oss” eller “våre” i disse personvernreglene).

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor.

Kontaktinformasjon:

Fullt navn på juridisk enhet: METTE HENNING NATURMEDISIN, org.nr. 977 167 698.
E-postadresse: firmapost@mettehenning.no
Postadresse: Sjøfartsgata 5, 7725 Steinkjer

Det er svært viktig at informasjonen vi har om deg, er nøyaktig og oppdatert. Gi oss beskjed når din personlige informasjon endres ved å sende oss en e-post til firmapost@mettehenning.no.

2. HVILKE TYPE DATA SAMLER VI INN OM DEG

Personlige data betyr all informasjon som er i stand til å identifisere et individ. Det inkluderer ikke anonymiserte data.

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg:

  • Kommunikasjonsdata som inkluderer hvilken som helst kommunikasjon du sender til oss, enten det er gjennom vår nettside, via e-post, tekst, sosiale medier, meldinger til sosiale medier eller annen kommunikasjon du sender oss. Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg, eventuelt i forbindelse med juridiske krav. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet skal svare på kommunikasjon sendt til oss, eventuelt i forbindelse med juridiske krav.
  • Kundedata som inneholder data knyttet til kjøp av varer, for eksempel navn, tittel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, kontaktinformasjon, kjøpsdetaljer og kortinformasjon. Vi behandler disse dataene for å levere varene du har kjøpt, og for å holde oversikt over slike transaksjoner. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er utførelsen av en avtale mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak på forespørsel om å inngå en slik avtale.
  • Brukerdata som inneholder data om hvordan du bruker oss. Vi behandler disse dataene for å betjene vår nettside og sørge for at relevant innhold er gitt til deg, for å sikre sikkerheten til nettstedet vårt, for å opprettholde sikkerhetskopiering av vår nettside og / eller databaser og for å muliggjøre publisering og administrasjon av nettstedet. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet skal gjøre oss i stand til å administrere vårt nettsted og vår virksomhet på riktig måte.
  • Tekniske data som inneholder data om bruk av vår nettside, detaljer om nettleseren din, lengden på besøk på sider på vår nettside, sidevisninger og navigasjonsveier, detaljer om antall ganger du bruker nettstedet vårt, tidssoneinnstillinger og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt. Kilden til disse dataene er fra vårt analysesystem. Vi behandler disse dataene for å analysere bruken av nettstedet vårt, for å administrere og beskytte vår virksomhet og nettside, å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg og for å forstå effektiviteten av annonseringen vår. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet skal gjøre oss i stand til å administrere og utvikle vårt nettsted, vår virksomhet og bestemme vår markedsstrategi.

    Vi kan bruke kundedata, brukerdata, tekniske data og markedsføringsdata for å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg og å måle eller forstå effektiviteten av annonseringen vi tjener deg. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er legitime interesser som er å øke vår virksomhet. Vi kan også bruke slike data til å sende annen markedsføringskommunikasjon til deg om relevante produkter og generell informasjon, for eksempel, tips og råd og veiledning. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er enten samtykke eller legitime interesser (nemlig å utvikle vår virksomhet).

Vi samler ikke inn sensitive data om deg. Følsomme data refererer til data som inneholder detaljer om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, seksuell orientering, politiske meninger, fagforening, informasjon om helse og genetiske og biometriske data. Vi samler ikke inn opplysninger om kriminelle overbevisninger og lovbrudd.

Hvor vi er pålagt å samle inn personopplysninger ved lov eller i henhold til avtalens vilkår mellom oss, og du ikke gir oss disse dataene når du blir bedt om det, kan vi ikke være i stand til å utføre avtalen (for eksempel å levere varer til deg). Hvis du ikke gir oss de forespurte dataene, må vi kanskje avbryte et produkt du har bestilt, men hvis vi gjør det, vil vi varsle deg på det tidspunktet.

Vi vil bare bruke dine personlige data til et formål det ble samlet inn for eller en rimelig kompatibel hensikt om nødvendig, for eksempel sende deg tilbud, gode råd og tips, inspirasjon og relevant kunnskap som METTE HENNING NATURMEDISIN ønsker å formidle. Hvis vi trenger å bruke detaljene dine for en ikke-relatert ny hensikt, vil vi gi deg beskjed og forklare de juridiske grunnene for behandling.

Vi kan behandle dine personlige opplysninger uten din viten eller samtykke der dette er påkrevd eller lovlig.

Vi utfører ikke automatisert beslutningstaking eller noen form for automatisert profilering.

3. HVORDAN VI SAMLER INN DINE PERSONLIGE DATA

Når du oppretter et kundeforhold hos METTE HENNING NATURMEDISIN, ber vi deg om å oppgi fullt navn, adresse, epost og telefonnummer. Vi gjør dette for å kunne gi deg bedre service, og for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Opplysninger som finnes offentlig tilgjengelig i registre (reservasjon mot markedsføring, adresseinformasjon, telefonnummer, alder, fødselsdato, -for bruk i markedsføring og salg), kan innhentes for markedsføringsformål og for vurdering av kredittverdighet. 

4. MARKEDSFØRING KOMMUNIKASJON

Vårt lovlige grunnlag for å behandle dine personlige data for å sende deg markedsføringskommunikasjon er enten ditt samtykke eller våre legitime interesser (nemlig å utvikle vår virksomhet).

I henhold til regler for personvern og elektronisk kommunikasjon kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon fra oss hvis (1) du har kjøpt eller bedt om informasjon fra oss om våre varer eller tjenester, eller (2) du ble enig om å motta markedsføringskommunikasjon og du ikke har valgt å skrive deg av listen/ nyhetsbrevene. I henhold til disse forskriftene, hvis du er et aksjeselskap, kan vi sende deg markedsføringsemails uten ditt samtykke. Du kan imidlertid fortsatt velge å skrive deg av listen når som helst, slik at du ikke mottar blogg eller markedsføringsemail.

5. OPPBEVARING, BESKYTTELSE, SLETTING, RETTING

Vi beholder bare dine personlige opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav, regnskap eller rapporteringskrav.

I følge regnskapsloven og bokføringsloven, er METTE HENNING NATURMEDISIN pålagt å lagre enkelte opplysninger om kundeforholdet i minst fem år fra avslutningen av regnskapsåret. 

Etter at kundeforholdet har opphørt, vil vi oppbevare navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk. Dette gjør at vi i fremtiden kan yte god service, håndtere reklamasjoner og returer samt sperringer mot markedsføring. Med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å høre fra oss, er det vårt ønske å gi deg nyheter og tilbud om produkter vi tror du vil ha interesse av. 

METTE HENNING NATURMEDISIN prioriterer beskyttelsen av dine personopplysninger høyt. Vi jobber kontinuerlig for å sikre lagringen av dine personopplysninger og har fortløpende gjennomgang av fysiske, administrative og teknologiske rutiner.

Personopplysningsloven gir deg rett til å be om retting av-, sletting av- og innsyn i dine personopplysninger, med unntak av opplysninger hvor det er lovpålagt oppbevaringsplikt. Du har også rett til å be om at dine personopplysninger blir utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dersom du ønsker å fremme et krav en eller flere av de ovenstående, vil vi ved kontakt til oss, og dokumentasjon på identitet, være behjelpelige med å imøtekomme ditt krav.

6. COOKIES/ INFORMASJONSKAPSLER

Du kan sette nettleseren din til å nekte alle eller noen nettleserkapsler, eller for å varsle deg når nettsteder angir eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at enkelte deler av dette nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungerer som det skal.

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. METTE HENNING NATURMEDISIN bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

  • Navn på informasjonskapsel
  • Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
  • Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
  • Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til en database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

7. ENDRINGER I VÅRE PERSONVERNVILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vår personvernpolicy når som helst. Vi vil varsle deg via e-post hvis du abonnerer på vår liste og ved å oppdatere datoen for varslet her på denne siden.

Sist oppdatert: februar 2020