Velkommen

Besøk vår nettbutikk!

Akupunktur

Akupunktur er å regulere kroppens energi slik at organenergiene jobber godt sammen. Om det f.eks. blir lite energi som er koblet til en energibane og det ikke blir opprettet vil det gi en ubalanse som er koblet mot energibanene som vil igjen vil påvirke de resterende energibanene.

Det er ikke bestandig at akupunktur alene kan opprette balansen. Tenk samtidig på kosthold tilrettelagt for hver enkelt, fysisk aktivitet, urtebehandling ut i fra hva vi trenger. Akupunktur kan brukes også som smertelindring, men da må vi vite hvorfor du har smerter. Det å fjerne smerter uten grunnleggende behandling er ut i fra mitt ståsted uansvarlig.

Ta kontakt for nærmere informasjon.