Akupunktur

Akupunktur er mange tusen års behandlingsform. Hadde behandlingen ikke hatt virkning ville denne behandlingsformen ha vært utdødd for lenge, lenge siden.

Akupunktører behandler ikke sykdommen, men gjenoppretter balansen av beskjeder i kroppen som Yin og Yang – som minus og pluss. Kroppen er oppbygd som et batteri som må lades opp. Som akupunktør så er det ikke interessant hva sykdommene heter. For vårt arbeid er ikke å behandle sykdommer, men å behandle pluss og minus som gir balanse i energibanene.
For å danne energi i kroppen så er vi avhengig av elektromagnetiske svingninger som for øvrig er i resten av naturen. Elektromagnetiske svingninger det vil si hertz pr sekund som skal være i balanse ut i fra våre behov. For å gjenopprette balanse så brukes frekvenser og farger. I hver farge er det ulike hertz. Kroppen sier ifra til enhver tid hvilken farge kroppen trenger. Jeg tar et valg under hver behandling ut i fra pasientens konstitusjon hvor jeg går ut fra om jeg velger frø, magneter, nåler, farger eller frekvenser til det best for hver enkelt.

Når det gjelder anbefaling av akupunktører så har Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte lidelser som gir et godt behandlingsresultat med akupunktur.

Under enhver behandling må en tenke 5-element i bunn.

Hvert organ har en fødende, kontrollerende og tilbakegivende funksjon.

Rød = Kontroll
Gul = Nærende
Grønn = tilbakemelding