Shift SuperCurcumin

kr 398,00

Gurkemeie – en plante med forbausende egenskaper

Gurkemeie (Curcuma longa), kjent for sin gule farge, har i flere tusen år blitt brukt både som medisin og matingrediens i Østen, spesielt i India. I ayurvedisk medisin har gurkemeie blitt brukt i århundrer for behandling av en rekke betennelsesrelaterte helseplager.
Det er curcuminoidene (curcumin), en bestanddel i rotknollen til gurkemeieplanten som gir planten dens kraftige virkning på helsen. Det finnes i dag flere tusen vitenskapelig publiserte studier som viser til helsefremmende effekter av curcumin.
Men det er ett stort problem med curcumin. Det tas nemlig svært dårlig opp i kroppen (lav biotilgjengelighet). Man får derfor ikke det forventede utbyttet fra de tradisjonelle curcuminprodukter. Derfor har vi laget SuperCurcumin!
Det finnes mange ulike curcumin-produkter på det norske markedet, og det kan være vanskelig for de fleste å skille mellom disse. Vi vil her forklare deg den store forskjellen mellom tradisjonelle curcumintilskudd og SuperCurcumin. Hva det er som gjør at SuperCurcumin tas opp og utnyttes så mye bedre i kroppen sammenliknet med andre curcumintilskudd.

Tradisjonell curcumin har lav absorbsjon

Grunnen til at kroppen har vanskeligheter med å ta opp og utnytte curcumin i tradisjonelle produkter er fordi curcuminkrystallene er fettløselig og innehar en tilbøyelighet til å klumpe seg sammen. Det vil si at de har dårlig løselighet i vannholdig væske og danner klumper eller flak med pulverkrystaller istedenfor å spre seg utover. Siden det er væske i fordøyelseskanalen vår så vil curcumin klumpe seg sammen. Dette gjør at kroppen får vanskeligheter med å absorbere curcumin gjennom tarmveggen og ut i blodbanen. Konsekvensen av dette medfører en lav utnyttelsesgrad av curcumin og dets viktige helsegevinster. I tillegg til moderat utnyttelsesgrad er ofte innholdet av aktivt curcumin veldig lavt i mange produkter.
Ekstrakt av sort pepper tilsettes ofte til tradisjonelle gurkemeieprodukter, med intensjon om å bedre opptaket. I SuperCurcumin benyttes en ny og langt mer effektiv og avansert metode for å gjøre curcumin tilgjengelig for kroppen. I tillegg er det et høyt innhold av curcumin pr. dagsdose.

Kroppen kan utnytte SuperCurcumin

SuperCurcumin gir kroppen din et høyt innhold av curcumin med en særdeles effektiv utnyttelsesgrad. Dette grunnet en ny og virkningsfull teknologi som kalles LipiSperse®.
I korte trekk går teknologien ut på å gjøre curcumin-krystallene tilgjengelig for opptak ved å spre dem fra hverandre og holde dem adskilt i magesekk og tarm. Dette gir et stort overflateareal og større muligheter for opptak i tarmen. Som nevnt er sammen-klumpingen av krystallpartiklene årsaken til det dårlige opptaket. Den nye teknologien i SuperCurcumin bruker en naturlig emulgator i små mengder (<10 %) for å senke fettløseligheten til curcumin. Det holder curcumin-krystallene adskilt slik at de spres og blir lett løselige i væske. Det aktive innholdet av curcumin pr. tablett er også høyt, med hele 340 mg! Det innebærer at kroppen kan nyttiggjøre seg av en høy dose curcumin, siden både opptak og mengde er optimalisert i SuperCurcumin. Opptaket av SuperCurcumin (HydroCurc®) er klinisk dokumentert i en i studie publisert i The European Journal of Nutrition (2018). Her viste det signifikant høyere opptak enn konkurrerende produkter. 1 tablett om dagen er nok Grunnet overlegen biotilgjengelighet og høyt innhold av aktive curcuminoider (>85%), får man i seg nok curcumin ved kun å ta 1 tablett SuperCurcumin om dagen. Ved inntak av andre mindre biotilgjengelige curcuminprodukter kreves opptil 9 tabletter for å gi samme effekt som SuperCurcumin.

Anti-inflammatorisk og sterk antioksidant

Inflammasjon og mangel på sterke antioksidanter i kosten og kroppen er en stor underliggende årsak til utvikling av en rekke ulike livsstilsykdommer. Curcumin er kjent for å være både kraftig anti-inflammatorisk og ha en sterk antioksidanteffekt. Derfor har inntak av curcumin fått økt popularitet i vestlige land de seneste årene. Den helsemessige effekten er dokumentert i en rekke vitenskapelige studier og demonstrert gjennom århundrer i tradisjonell østlig medisin. På grunn av et strengt lovverk når det gjelder omtale av helsepåstander av aktive ingredienser, så anbefaler vi at du søker på nett for å finne ut og for å lære mer om alle de positive helseeffektene av curcumin.

Spennende effekter ved trening

Vi vet alle at trening er bra og nødvendig for å opprettholde god helse. Når man trener dannes det avfallsstoffer i form av melkesyre, og man kan kjenne seg sliten og øm i kroppen under- og i en periode etter en treningsøkt. Ved å ta 1 tablett SuperCurcumin daglig kan man hjelpe kroppen med å restituere raskere etter en treningsøkt. Studier har vist at inntak av biotilgjengelig curcumin, som i SuperCurcumin, fører til en lavere mengde oppsamlet melkesyre i kroppen. I tillegg kan man trene med høyere intensitet enn vanlig dersom man tar SuperCurcumin.

Hvordan bruke SuperCurcumin

Vi anbefaler kun én tablett om dagen som tas hver morgen sammen med frokost. Det er ofte best å ta kosttilskudd sammen med litt mat, da det generelt tas bedre opp i kroppen sammen med annen føde.
Ingen kjente bivirkninger

Gurkemeie med sitt høye innhold av curcumin har vært en del av Østens matkultur i århundrer, og det finnes ingen kjente bivirkninger ved et daglig inntak av curcumin. Da curcumin har en blodfortynnende effekt, anbefales det at personer på blodfortynnende medikamenter kontakter lege for bruk av SuperCurcumin.

 

Kategorier: ,